leukemia

A K562 humán leukémia kinázexpressziós paneljának megváltozása Avemar kezelés után

Háttér: Korábban bebizonyították, hogy az Avemar nevű búzacsíra kivonat jótékony hatású rákos megbetegedésekben. A kontroll csoportokhoz viszonyítva, az Avemar mind in vivo kísérletekben, mind klinikai vizsgálatokban szignifikáns mértékben meghosszabbította a túlélési időt. K562 humán leukémia sejtvonalakon az Avemar sejtnövekedést gátló hatását is kimutatták in vitro. Az Avemar p.o. (3 g/kg) dózisokban a kontroll csoporthoz képest szignifikáns mértékben megnövelte a túlélési arányt (p<0,005 Mann-Whitney próba) i.v.

Avemar, egy nem toxikus, fermentált búzacsíra kivonat, apoptózist indukál és gátolja a ribonukleotid- reduktázt humán HL-60 promielocitás leukemia sejtekben

Az Avemar (MSC) egy nem toxikus, fermentált búzacsíra kivonat, amely bizonyítottan, szignifikáns mértékben javítja a túlélési arányt számos rosszindulatú betegségben. Megvizsgáltuk az Avemar humán HL-60 promielocita leukémiás sejtekre gyakorolt hatását. Az Avemar 24, 48 és 72 órával az inkubáció után gátolta a HL-60 sejtek növekedését, és az IC50 értékek egyenként 400, 190 és 160 µg/ml voltak. Az MSC-vel történő inkubáció dózisfüggő módon apoptózist indukált a tumorsejtek mintegy 85%-ában.

Az Avemar gyulladáskeltő citokinek termelődésére és Ras-mediált sejtaktivációra gyakorolt szinergista hatása

A lipopoliszacharidok és/vagy a forbol-észterek által aktivált makrofágok érzékenynek bizonyultak az Avemar néven közismert fermentált búzacsíra kivonatra. Az Avemar szinergista hatású a lipopoliszacharidokkal és a PMA-val a citokin géntranszkripció és a gyulladásos citokin-felszabadulás indukciójának tekintetében. Magasabb koncentrációban a készítmény szignifikáns mértékben, hátrányosan befolyásolta az aktivált mieloid sejtek proliferációját és túlélését.

A fermentált búzacsíra kivonat gátolja a glikolízis/pentóz ciklus enzimeit és apoptózist indukál a poli(ADP-ribóz) polimeráz aktiváció révén Jurkat T-sejtes leukémia tumorsejtekben

A fermentált búzacsíra kivonat (Avemar) egy biológiailag aktív molekulákat tartalmazó komplex keverék, amely potens antimetasztatikus hatást fejt ki számos humán malignus betegségben. Jelen vizsgálatban az Avemar Jurkat leukémia sejtek életképességére, proliferációjára, sejtciklusára, apoptózisára és a nukleinsav szintézis szénatom-ellátásának szabályozásában kulcsfontosságú glikolitikus/pentóz ciklus enzimekre gyakorolt hatását vizsgálatuk.

Publikáció keresés