Wyciąg ze sfermentowanych kiełków pszenicy – preparat odżywczy czy lek przeciwnowotworowy?

Wyciąg ze sfermentowanych kiełków pszenicy (Avemar, ang.: fermented wheat germ extract, FWGE) jest preparatem wieloskładnikowym, zawierającym między innymi 2-metoksy-benzochinon oraz 2,6-dimetoksy benzochinon, które prawdopodobnie są odpowiedzialne za część efektów biologicznych. FWGE wpływa na beztlenową glikolizę, cykl pentozowy oraz na reduktazę rybonukleotydową. Ma istotny wpływ na efekty antyproliferacyjne i zabija komórki nowotworowe poprzez aktywację ścieżki polimerazy poli-kaspaz [ADP-ryboza].

Search publications