Az Avemar, egy nem–toxikus fermentált búzacsíra kivonat, apoptózison keresztül lassítja a szenzitív és az 5-FdUrd/Ara-C keresztrezisztens H9 humán lymphoma sejtek növekedését

Saiko P, Ozsvar-Kozma M, Graser G, Lackner A, Grusch M, Madlener S, Krupitza G, Jaeger W, Hidvégi M, Agarawal RP, Fritzer-Szekeres M, Szekeres T (2009): Avemar, a nontoxic fermented wheat germ extract, attenuates the growth of sensitive and 5-FdUrd/Ara-C cross-resistant H9 human lymphoma cells through induction of apoptosis. Oncol Rep. 21:787-91.
Abstract

Az Avemar (MSC) egy nem-toxikus fermentált búzacsíra kivonat, amelyről kimutatták, hogy szignifikánsan javítja a különböző daganatos betegségekben szenvedő betegek túlélését. Jelen tanulmányunkban az Avemar hatását vizsgáltuk szenzitív és 5-FdUrd/Ara-C keresztrezisztens H9 humán lymphoma sejteken. 48, illetve 72 órás inkubálás után az Avemar IC50 értéke szenzitív H9 sejtek esetén 290 és 200 μg/ml, míg 5-FdUrd/Ara-C keresztrezisztens H9 sejteknél 180 és 145 μg/ml volt. A 48 órás 300 μg/ml-es koncentrációban alkalmazott MSC kezelés dózisfüggő apoptózist indukált a szenzitív H9 sejtek 48%-ában. A keresztrezisztens H9 sejtekben a 48 órás 200 μg/ml-es Avemar inkubáció a daganatos sejtek 41%-nál vezetett apoptózishoz. A különböző koncentrációjú MSC kezelés következtében létrejövő növekedésgátlás a szenzitív H9 sejtek esetén főként a sejtciklus S fázisában történt, mely a sejtpopuláció 54%-ról 73%-ra történő növekedését, míg a G0-G1 fázisban 40%-ról 19%-ra történő sejtdepléciót eredményezett. A keresztrezisztens H9 sejtekben történő növekedésgátlás is főként az S fázisban jött létre, ez a sejtpopuláció 45%-ról 68%-ra történő növekedését, míg a G0-G1 fázisban 45%-ról 31%-ra történő sejtdepléciót okozott. Mivel az MSC kezelés során nem alakul ki 5-FdUrd/Ara-C rezisztencia, ezért további vizsgálatok szükségesek a pontos hatásmechanizmus felderítéséhez.

Összegezve elmondhatjuk, hogy az Avemarnak számos jótékony hatása van, melynek következtében felmerül az alkalmazása a humán daganatos betegségek konvencionális kemoterápiájában.

Publikáció keresés