Az Avemar és az Avemar + C-vitamin hatása a tumornövekedésre és a metasztázisokra kísérleti állatokban

Hidvégi M, Rásó E, Tömösközi-Farkas R, Paku S, Lapis K, Szende B (1998): Effect of Avemar and Avemar + Vitamin C on tumor growth and metastasis in experimental animals. Anticancer Res. 18:2353-8.
Abstract

Az új, standardizált benzokinon összetevőt tartalmazó, búzacsíra fermentációjával nyert kivonat immunstimuláló hatásának ismeretében megvizsgáltuk e készítmény (Avemar) tumornövekedést és metasztázisképződést gátló hatását önmagában vagy C-vitaminnal kombinációban adagolva. Eltérő tumormodelleket [erősen metasztatizáló Lewis tüdőkarcinóma (3LL-HH), B16 melanóma, patkány nefroblasztóma (RWT-M) és humán kolon karcinóma xenograft (HCR25)] hoztunk létre mesterségesen immungyengített egerekben. A kezelések metasztázist gátló hatását a transzplantált primer tumor jelenléte és (műtéti eltávolítást követő) hiánya alatt is vizsgáltuk. Az Avemar és a C-vitamin kombinált, egyidejű alkalmazása erőteljesen gátolta a metasztázisképződést az összes vizsgált tumormodell esetében, míg a C-vitamin önmagában való alkalmazása nem volt ilyen gátló hatással a metasztázisképződésre. Egyes modellek esetében a metasztázisképződést gátló hatás szignifikánsnak bizonyult, míg más modellekben - jelentős változás ellenére – a hatás nem volt szignifikáns. Figyelemre méltó, hogy egyes modellekben az Avemar önmagában erőteljesebb gátló hatást fejtett ki a metasztázisképződésre, mint az Avemar és a C-vitamin egyidejű alkalmazása. Ezen felül a kombinált kezelés ütemezésének megváltoztatása esetén (egyidejű C-vitamin bevétel helyett a C-vitamin adagolás az Avemar kezelés után egy órával törtét) a C-vitamin inkább csökkentette az Avemar metasztázisképződést gátló hatását. Meg kell említeni azonban, hogy patkány nefroblasztóma esetében eltérő hatást figyeltünk meg: míg egyidejű alkalmazás esetén a metasztázisképződést gátló hatás szignifikáns mértékű volt, az Avemar önmagában való alkalmazása nem idézett elő ilyen hatást. Érdemes megjegyezni, hogy ebben a modellben az egyidejű kezelés metasztázisképződést gátló hatása még erőteljesebb volt, ha az Avemar dózisa százszor kisebb volt, mint a rendesen alkalmazott adag. Az állatmodellek többségében (a patkány nefroblasztóma kivételével) az Avemar és a C-vitamin adagolása – kombinációban vagy külön-külön – nem gátolja a primer tumor növekedését. Okkal feltételezhető tehát, hogy a megfigyelt metasztázisképződést gátló hatás elsősorban nem a szerek proliferációt gátló hatásának köszönhető. Egyéb kísérletes eredményekkel összhangban – amelyeket laboratóriumunkban az itt ismertetett kísérletekkel párhuzamosan végeztünk – az Avemar jelentős immunstimuláló hatásúnak bizonyult. Ebből adódóan e készítmény jelen vizsgálatban megfigyelt metasztázisképződést gátló hatása az immunstimuláló hatás következményének tudható be. A tanulmányban ismertetjük az Avemar és az Avemar + C-vitamin lehetséges terápiás előnyeit.

Publikáció keresés