Az Avemar gyulladáskeltő citokinek termelődésére és Ras-mediált sejtaktivációra gyakorolt szinergista hatása

Telekes A, Kiss-Tóth E, Nagy T, Qwarnstrom EE, Kúsz E, Polgár T, Resetár Á, Dower SK, Duda E (2005): Synergistic effect of Avemar on proinflammatory cytokine production and Ras-mediated cell activation. Ann N Y Acad Sci. 1051:515–28.
Abstract

A lipopoliszacharidok és/vagy a forbol-észterek által aktivált makrofágok érzékenynek bizonyultak az Avemar néven közismert fermentált búzacsíra kivonatra. Az Avemar szinergista hatású a lipopoliszacharidokkal és a PMA-val a citokin géntranszkripció és a gyulladásos citokin-felszabadulás indukciójának tekintetében. Magasabb koncentrációban a készítmény szignifikáns mértékben, hátrányosan befolyásolta az aktivált mieloid sejtek proliferációját és túlélését. Az Avemar kezelés az ICAM-1 szintézisét indukálta, és szinergista hatású volt a TNF ICAM-indukáló hatásával, de nem hatott a mikrovaszkuláris endotelsejtek VCAM-1 expressziójára. Az Avemar sejtaktivitást befolyásoló szignalizációs utakra gyakorolt hatását a HeLa sejtek alkotta modellen vizsgálták. Az Avemar kezelés dózisfüggő módon növelte a stressz-kinázok aktivitását, ami az AP-1 transzkripciós faktor aktivitását eredményezte. Az Avemar emellett aktiválta az NF-kappa B-érzékeny hírvivőket, de nem volt hatással a PKA-érzékeny szignalizációs útvonalra.

 

Publikáció keresés