Egy speciális tápszerrel végzett szupportív kezelés hatékonynak bizonyult kolorektális rák kezelésében

Jakab F, Shoenfeld Y, Balogh Á, Nichelatti M, Hoffmann A, Kahán Z, Lapis K, Mayer Á, Sápy P, Szetntpétery F, Telekes A, Thurzó L, Vágvölgyi A, Hidvégi M (2003): A medical nutriment has supportive value in the treatment of colorectal cancer. Br J Cancer. 89(3):465-9.
Abstract

Az MSC (Avemar) egy olyan speciális tápszer, amely preklinikai és megfigyeléses klinikai vizsgálatok eredményei alapján antimetasztatikus aktivitást fejt ki, toxicitás nélkül. Jelen, nyílt elrendezésű, kohort vizsgálat a rákellenes kezeléshez adott MSC (9 g naponta egy alkalommal) és az önmagában alkalmazott rákellenes kezelés hatását hasonlította össze három onkosebészeti központból bevont, kolorektális rákban szenvedő betegeknél. A vizsgálat során a kohortokba való kerülés a betegek kívánsága alapján történt. 66 kolorektális rákban szenvedő beteg részesült több mint 6 hónapig kiegészítő MSC kezelésben, míg a kontroll csoportot 104 beteg alkotta (ők csupán rákellenes kezelésben részesültek). A két csoport között nem mutatkozott statisztikai különbség a diagnózis felállításától az utolsó vizit idejéig eltelt időszakban. A végpontelemzés alapján a progresszióval összefüggő események szignifikánsan ritkábban jelentkeztek az MSC csoportban (újonnan észlelt rekurrencia: 3,0 kontra 17,3 %, p<0,01; új metasztázisok: 7,6 kontra 23,1%, p<0,01; elhalálozás: 12,1 kontra 31,7%, p<0,01). A túlélésre vonatkozó elemzés szignifikáns mértékű javulást észlelt az MSC csoportban a progressziómentes (p=0,0184) és a teljes túlélés (p=0,0278) valószínűségében. A Cox-féle proporcionális kockázat szerint a túlélés prediktorainak az UICC stádium és az MSC kezelés bizonyultak. A rákellenes kezelés kiegészítése MSC-vel több mint 6 hónapon keresztül, kedvező hatású kolorektális rákban szenvedő betegeknél a teljes és a progressziómentes túlélés tekintetében.

Publikáció keresés