Egy természetes immunmodulátor hatására vonatkozó első klinikai adatok kolorektális rákban

Jakab F, Mayer Á, Hoffmann A, Hidvégi M (2000): First clinical data of a natural immunomodulator in colorectal cancer. Hepatogastroenterology. 47:393-5.
Abstract

A közlemény áttekintést ad a készítmény colorectalis rák kezelésében betöltött szerepérôl az eddigi experimentális és klinikai eredmények ismeretében. A daganatos betegségek kiegészítô kezelésében speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer minôségben törzskönyvezett fermentált búzacsíra-kivonat (kódnév: MSC, kereskedelmi név: Avemar) daganatgátló hatást fejt ki HCR-25 humán coloncarcinoma xenograftban, 5-fluorouracillal szinergizmusban pedig egér C- 38 colorectalis carcinomában. Azoximetánnal indukálható F-344 patkány coloncarcinomában kemopreventív. A daganatgátló hatás egyik fontos tumorspecifikus mechanizmusa a daganatsejtek apoptosisának fokozása a PARP kaszpázmediált hasításának indukciója útján. A fermentált búzacsíra-kivonat – szupportív terápia keretei közt – daganatgátló hatásúnak bizonyult colorectalis rákban. 30 radikálisan operált lege artis posztoperatív kezelésben részesült beteg közül 12 részesült fermentált búzacsíra-kivonat kiegészítésben, akiknél 9 hónapos megfigyelési idô alatt nem alakult ki távoli áttét, szemben a kontrollcsoport 4 betegével. 34 radikálisan operált posztoperatív kemoterápiában részesült beteg közül 17-nél a kezelést fermentált búzacsíra-kivonattal is kiegészítették; ebben a csoportban a túlélés meghosszabbodását észlelték. Nyílt multicentrikus kohorszalapú vizsgálatban 170 radikálisan operált beteg részesült lege artis kezelésben (kemo-, ill. radioterápia), közülük 66-an emellett fermentált búzacsíra-kivonatot is kaptak. Eredmények (fermentált búzacsíra-kivonat vs. kontroll): új lokális recidíva: 3% vs. 17,3% (p < 0,01), új szervi áttét: 7,65% vs. 23,1% (p < 0,01), exitus: 12,1% vs. 31,7% (p < 0,01). Progressziós események összesen: 16,7% vs. 42,3% (p < 0,001). A progressziómentes és össztúlélés valószínûsége szignifikánsan nagyobb volt a fermentált búzacsíra-kivonatot is szedô csoportban. Cox-féle proportional hazard módszerrel a klinikai stádium és a fermentált búzacsíra-kivonat kezelés túlélésre gyakorolt prediktív hatását igazolták. Enyhe gastrointestinalis mellékhatások 9 esetben jelentkeztek. A fermentált búzacsíra-kivonat szupportív alkalmazása colorectalis carcinomában a lege artis terápia része.

Publikáció keresés