Egy új, benzokinonban gazdag, fermentált búzacsírából előállított termékkel (Avemar) kezelt, előrehaladott feji és nyaki rákban szenvedő betegek életminőségére és az oxidatív stresszre irányuló többközpontú, prospektív, nyílt vizsgálat

Sukkar SG, Cella F, Rovera GM, Nichelatti M, Ragni G, Chiavenna G, Giannoni A, Ronzani G, Ferrari C (2008): A multicentric prospective open trial on the quality of life and oxidative stress in patients affected by advanced head and neck cancer treated with a new benzoquinone-rich product derived from fermented wheat germ (Avemar). Mediterranean J Nutr Metab. 1:37-42.
Abstract

Háttér és cél: Az anorexia/kahexia szindróma gyakran társul fokozott oxidatív stresszel (OS). Egy standardizált benzokinon tartalmú, fermentált búzacsíra kivonatról (terméknév: Avemar) kimutatták, hogy erőteljes antioxidáns hatással rendelkezik mellékhatások nélkül. Jelen vizsgálat célja az Avemar hatásának felmérése feji és nyaki rákban szenvedő betegeknél, valamint az OS és a Spitzer index által meghatározott életminőség közötti összefüggés megállapítása. Betegek és módszerek: a nyílt címkés vizsgálatba 60 feji és nyaki (IIIa, IIIb vagy IV stádiumú) rákban szenvedő beteget vontunk. A betegeket az A vagy a B alcsoportokba soroltuk. Az A csoport kizárólag hagyományos onkológiai kezelésben részesült, míg a B csoport a standard kezelés mellé Avemart kapott. Két hónap elteltével csak az 55 életben maradt beteg paramétereit tudtuk értékelni (29 beteg a kontroll csoportból és 26 az Avemar csoportból). Minden betegnél FRAS III teszttel megállapítottuk a keringő hidroperoxidok koncentrációit.

Eredmények: Az OS szintje két hónap elteltével szignifikáns mértékben csökkent az Avemar kezelésben részesülő csoportban. A Spitzer index értéke szignifikánsan magasabb volt a B csoportban, ami javuló életminőségre utal.

Következtetés: Bár a mai napig nem azonosították az Avemar hatóanyagát, az általa okozott szabad oxigéngyök-csökkenés korrelált a klinikailag szignifikáns mértékű életminőségbeli javulással előrehaladott rákos betegeknél.

Publikáció keresés