A fermentált búzacsíra kivonat (Avemar) humán gyomorkarcinóma sejtekre gyakorolt citotoxikus hatása apoptózis indukciója révén

Lee SN, Park H, Lee KE (2005): Cytotoxic activities of fermented wheat germ extract on human gastric carcinoma cells by induction of apoptosis. J Clin Oncol. 23(16):4254.
Abstract

Háttér: A fermentált búzacsíra kivonat (kódnév:MSC, kereskedelmi név: Avemar) egy biológiailag aktív molekulákat tartalmazó komplex keverék, amely potens antimetasztatikus hatást fejt ki számos humán malignus betegségben. Jelen vizsgálat célja az volt, hogy felmérjük az Avemar in vitro citotoxikus hatását 5 humán gyomorkarcinóma sejtvonalon, és hogy megvizsgáljuk, vajon e hatásmechanizmus apoptózison alapul-e.

Módszerek: Az Avemar 5 humán gyomorkarcinóma sejtvonalra (SNU-1, SNU-5, SNU-16, SNU-620, MKN-45) gyakorolt citotoxikus hatását XTT citotoxicitás assay, míg az apoptózist az áramlásos hisztogram Sub-G1 frakciójának, illetve az annexin V- és propidium-jodid festett frakciójának segítségével mértük fel. Eredmények: Az Avemar dózisfüggő módon, több mint 90%-kal gátolta mind az 5 gyomorkarcinóma sejtvonal növekedését, az IC50 értékek növekvő sorrendben: SNU-5 (0,37 mg/ml), MKN-45 (0,49mg/ml), SNU-620 (0,52 mg/ml), SNU-1 (0,58 mg/ml) és SNU-16 (0,62 mg/ml). A Sub-G1 sejtek, valamint az annexin V- és propidium-jodid festett sejtek áramlásos citometriája szerint az Avemar növekedést gátló hatása az erőteljes apoptózist indukáló hatással függ össze.

Következtetés: Az Avemar dózisfüggő módon gátolta a gyomorkarcinóma sejtek növekedését, feltételezhetően az apoptózis útvonalra gyakorolt hatás révén, és potenciálisan additív vagy szinergista hatást fejthet ki citotoxikus szerekkel.

Publikáció keresés