A fermentált búzacsíra kivonat (Avemar) ígéretes citotoxikus aktivitásprofilja humán rákos sejtvonalakban

Mueller T, Jordan K, Voigt W (2011): Promising cytotoxic activity profile of fermented wheat germ extract (Avemar) in human cancer cell lines. J Exp Clin Cancer Res. 30:42. (7 pages).
Abstract

A fermentált búzacsíra kivonatot (FWGE) jelenleg speciális gyógyászati tápszerként alkalmazzák daganatos betegek esetében. Néhány nemrég megjelent vizsgálati eredmény alapján az FWGE antiproliferatív, antimetasztatikus és immunológiai hatásokkal rendelkezik, amelyeket legalábbis részben két kinonnak, a 2-metoxi-benzokinon és a 2,6-dimetoxi-benzokinon összetevőknek tulajdonítanak. Ezen aktivitással kapcsolatos eredmények alapján tovább vizsgáltuk az FWGE in vitro antiproliferatív aktivitását önmagában, és kombinációban a széleskörűen használt citosztatikus szerekkel: 5-FU-val, oxaliplatinnal vagy irinotekánnal humán tumoros sejtvonalak széles spektrumán. A dózis-válasz összefüggés vizsgálatához szulforodamin B assay-t alkalmaztunk, az IC50 értékeket a Hill egyenlettel számoltuk ki. Az egyidejű és egymást követő gyógyszeralkalmazás által kiváltott gyógyszerkölcsönhatást Drewinko modelljével becsültük meg. A klinikai aktivitást a relatív tumorellenes aktivitás (RTA) modellel határoztuk meg. Az apoptózist DNS gélelektroforézissel vizsgáltuk. Az FWGE apoptózist és szignifikáns mértékű tumorellenes aktivitást mutatott a 32 humán rákos sejtvonal jelentős részében. A legnagyobb aktivitást a neuroblasztóma sejtvonalban észleltük, ahol az átlag IC50 érték 0,042 mg/ml volt. Emellett az IC50 tartomány a nagyon keskeny, 0,3 mg/ml és 0,54 mg/ml közötti tartományba esett 8 vastagbélrák sejtvonal esetében. A kombinációs kísérletek során, az FWGE és az 5-FU, oxaliplatin vagy irinotekán szerek egyidejű alkalmazásakor további szinergista hatást észleltünk a vastagbélrákos sejtvonalak esetén; a legerősebb hatást az 5-FU-val történő kombináció mutatta. Az 5-FU és az FWGE egymás utáni alkalmazásakor a szinergizmus megszűnt. Az eredmények összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy az FWGE szignifikáns mértékű tumorellenes aktivitást fejtett ki tumormodellünkön. Az FWGE 5-FU, oxaliplatin vagy irinotekán szerekkel történő egyidejű alkalmazása során szinergista hatást figyeltünk meg. Emellett a szinergista gyógyszerkölcsönhatás az FWGE és az 5-FU esetében egymást követő alkalmazás esetében, vastagbélrákos sejtvonalakban az alkalmazási sorrendtől függ (az FWGE az 5-FU után alkalmazható). Mindezek tovább indokolják az FWGE klinikai gyógyszer-kombinációkban történő alkalmazásának vizsgálatát.

Publikáció keresés