A K562 humán leukémia kinázexpressziós paneljának megváltozása Avemar kezelés után

Telekes A, Rásó E (2007): Changes in the kinase expression panel of K562 human leukemia after Avemar treatment. J Clin Oncol. 25(18):14143.
Abstract

Háttér: Korábban bebizonyították, hogy az Avemar nevű búzacsíra kivonat jótékony hatású rákos megbetegedésekben. A kontroll csoportokhoz viszonyítva, az Avemar mind in vivo kísérletekben, mind klinikai vizsgálatokban szignifikáns mértékben meghosszabbította a túlélési időt. K562 humán leukémia sejtvonalakon az Avemar sejtnövekedést gátló hatását is kimutatták in vitro. Az Avemar p.o. (3 g/kg) dózisokban a kontroll csoporthoz képest szignifikáns mértékben megnövelte a túlélési arányt (p<0,005 Mann-Whitney próba) i.v. implantált K562 xenograft modellben, ami gyakorlatilag megegyezik a Gleevec kezelés hatásosságával. Tekintettel arra, hogy az Avemar hatásmechanizmusa/hatásmechanizmusai még nem ismertek teljesen, megvizsgáltuk, hogy milyen hatást gyakorol a kinázexpressziós panelre K562 in vitro modellben.

Módszerek: a K562 sejteket (8x105 sejt/ml) Avemarral (500 µg/ml) kezeltünk, majd 3-3 panelmintából és a megfelelő kontrollokból mRNS-t izoláltunk 24 és 48 órával a kezelés után, illetve 24 órával a korábban 48 órán keresztül Avemarral kezelt sejtek mosását követően. A kinázexpressziós mintázat meghatározásához Kinase OpenArray™ lemezeket használtunk, amely panelenként több mint 500 kinázgént és azok kontrolljait négy másolatban tartalmazta. Akkor értékeltünk változást az expresszióban, ha az átlagérték 1 feletti (az mRNS másolatszámának 2-szeres változása) és ha a szórás viszonylag alacsony volt (2xSZÓRÁS = ÁTLAG). Eredmények: 16 olyan kinázt találtunk, amelyek expressziója átmenetileg vagy tartósan (mosás után legalább 24 órán át) csökkent (pl. CCL2, ABR, FLT1, EphB6, TGFa) és 30 olyan kinázt, amelyek expressziója megnövekedett (pl. CPT1B, IRE1, ITK, RON, LTK, EphB2, FASTK).

Következtetések: Eredményünk alátámasztja, hogy az Avemar kezelés számos olyan kináz expresszióját megváltoztatja, amelyeknek szerepe van a sejtciklus, sejtvándorlás, apoptózis és szignáltranszdukció kialakulásában. Ebből kifolyólag, eredményeink rávilágíthatnak az Avemar fő hatásmechanizmusára/hatásmechanizmusaira, és elősegíthetik e természetes kivonat hatóanyagának/hatóanyagainak azonosítását.

 

Publikáció keresés