Laboratóriumi kísérletek (in vitro)

A fermentált búzacsíra kivonat (Avemar) ígéretes citotoxikus aktivitásprofilja humán rákos sejtvonalakban

A fermentált búzacsíra kivonatot (FWGE) jelenleg speciális gyógyászati tápszerként alkalmazzák daganatos betegek esetében. Néhány nemrég megjelent vizsgálati eredmény alapján az FWGE antiproliferatív, antimetasztatikus és immunológiai hatásokkal rendelkezik, amelyeket legalábbis részben két kinonnak, a 2-metoxi-benzokinon és a 2,6-dimetoxi-benzokinon összetevőknek tulajdonítanak.

A fermentált búzacsíra kivonat hatékonyságának jellemzése petefészekrákban, valamint aktivitásának genomikus alapjainak meghatározása

CÉLKITŰZÉS:
A legtöbb, előrehaladott stádiumú epiteliális petefészekrákban (OVCA) szenvedő nő esetében idővel kemorezisztens visszatérő betegség alakul ki. Ebből kifolyólag igen fontos új, hatékonyabb és kevésbé toxikus hatóanyagok kifejlesztése és/vagy a jelenleg rendelkezésre álló készítmények hatékonyságának optimalizálása.

A fermentált búzacsíra kivonat (Avemar®) ígéretes citotoxikus aktivitásprofilja humán rákos sejtvonalakban

Az Avemar egy jelentős antimetasztatikus, antiproliferatív és immunmoduláns aktivitást mutató fermentált búzacsíra kivonat. Kémiailag a szer biológiailag aktív molekulák, mint a 2-metoxi-p-benzokinon és a 2,6-dimetoxi-p-benzokinon komplex elegye, amelyekről úgy tartják, hogy az Avemar fő biológiai hatásaiért felelősek.

Az Avemar, egy nem–toxikus fermentált búzacsíra kivonat, apoptózison keresztül lassítja a szenzitív és az 5-FdUrd/Ara-C keresztrezisztens H9 humán lymphoma sejtek növekedését

Az Avemar (MSC) egy nem-toxikus fermentált búzacsíra kivonat, amelyről kimutatták, hogy szignifikánsan javítja a különböző daganatos betegségekben szenvedő betegek túlélését. Jelen tanulmányunkban az Avemar hatását vizsgáltuk szenzitív és 5-FdUrd/Ara-C keresztrezisztens H9 humán lymphoma sejteken. 48, illetve 72 órás inkubálás után az Avemar IC50 értéke szenzitív H9 sejtek esetén 290 és 200 μg/ml, míg 5-FdUrd/Ara-C keresztrezisztens H9 sejteknél 180 és 145 μg/ml volt.

A K562 humán leukémia kinázexpressziós paneljának megváltozása Avemar kezelés után

Háttér: Korábban bebizonyították, hogy az Avemar nevű búzacsíra kivonat jótékony hatású rákos megbetegedésekben. A kontroll csoportokhoz viszonyítva, az Avemar mind in vivo kísérletekben, mind klinikai vizsgálatokban szignifikáns mértékben meghosszabbította a túlélési időt. K562 humán leukémia sejtvonalakon az Avemar sejtnövekedést gátló hatását is kimutatták in vitro. Az Avemar p.o. (3 g/kg) dózisokban a kontroll csoporthoz képest szignifikáns mértékben megnövelte a túlélési arányt (p<0,005 Mann-Whitney próba) i.v.

Avemar, egy nem toxikus, fermentált búzacsíra kivonat, apoptózist indukál és gátolja a ribonukleotid- reduktázt humán HL-60 promielocitás leukemia sejtekben

Az Avemar (MSC) egy nem toxikus, fermentált búzacsíra kivonat, amely bizonyítottan, szignifikáns mértékben javítja a túlélési arányt számos rosszindulatú betegségben. Megvizsgáltuk az Avemar humán HL-60 promielocita leukémiás sejtekre gyakorolt hatását. Az Avemar 24, 48 és 72 órával az inkubáció után gátolta a HL-60 sejtek növekedését, és az IC50 értékek egyenként 400, 190 és 160 µg/ml voltak. Az MSC-vel történő inkubáció dózisfüggő módon apoptózist indukált a tumorsejtek mintegy 85%-ában.

A fermentált búzacsíra kivonat (Avemar) humán gyomorkarcinóma sejtekre gyakorolt citotoxikus hatása apoptózis indukciója révén

Háttér: A fermentált búzacsíra kivonat (kódnév:MSC, kereskedelmi név: Avemar) egy biológiailag aktív molekulákat tartalmazó komplex keverék, amely potens antimetasztatikus hatást fejt ki számos humán malignus betegségben. Jelen vizsgálat célja az volt, hogy felmérjük az Avemar in vitro citotoxikus hatását 5 humán gyomorkarcinóma sejtvonalon, és hogy megvizsgáljuk, vajon e hatásmechanizmus apoptózison alapul-e.

Az Avemar gyulladáskeltő citokinek termelődésére és Ras-mediált sejtaktivációra gyakorolt szinergista hatása

A lipopoliszacharidok és/vagy a forbol-észterek által aktivált makrofágok érzékenynek bizonyultak az Avemar néven közismert fermentált búzacsíra kivonatra. Az Avemar szinergista hatású a lipopoliszacharidokkal és a PMA-val a citokin géntranszkripció és a gyulladásos citokin-felszabadulás indukciójának tekintetében. Magasabb koncentrációban a készítmény szignifikáns mértékben, hátrányosan befolyásolta az aktivált mieloid sejtek proliferációját és túlélését.

Az Avemar fermentált búzacsíra kivonat immunológiai és biokémiai hatásai

Az Avemar (MSC) egy nem toxikus, igazoltan tumorellenes hatású, fermentált búzacsíra kivonat. Az Avemar szignifikáns mértékben javíthatja a rosszindulatú vastagbélrákban szenvedő betegek túlélési arányát. Jelen vizsgálatban az Avemar HT-29 humán vastagbélkarcinóma sejtvonalra gyakorolt hatását vizsgáltuk. Az Avemar gátolta a HT-29 sejtcsoportokat, az IC50 érték 118 µg/ml volt (7 nap inkubációval); ez az érték C-vitamin jelenlétében 100 és 75 µg/ml értékre csökkent. A vizsgált sejtvonalban az Avemar nekrózist és apoptózist idézett elő, amint azt a Hoechst/propidium-jodid festés igazolta.

Az Avemar és a citosztatikus gyógyszerek együttes adásának hatása a sejttenyészetek életképességére, kísérletesen előállított tumorok növekedésére és a tumorral rendelkező egerek túlélésére

Az Avemar egy immunmoduláns és antimetasztatikus hatással bíró búzacsíra készítmény, amelyet eltérő hatásmechanizmusú citosztatikus gyógyszerekkel egyidejűleg alkalmaztunk in vitro ésin vivo annak érdekében, hogy megállapítsuk, vajon ez az egyidejű alkalmazás antagonista vagy szinergista hatást fejt-e ki a sejttenyészet életképességére, a tumornövekedésre és a transzplantábilis egértumorral (3LL-HH) beoltott egerek túlélésére.

Publikáció keresés